Novi trotoari u Ruskom Selu, Novim Kozarcima i Mokrinu

strana04-3Ugovor o izvođenju radova na izradi trotoara u mesnim zajednicama (MZ) Rusko Selo, Novi Kozarci i Mokrin, zaključen je na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke.

Izvođač radova na izgradnji trotoara je firma “Ekogradnja” iz Zrenjanina a ukupna ugovorena vrednost je 3.675.780,00 dinara (sa uračunatim PDV-om).

Izvođač radova se obavezuje da radove izvede u roku od 30 dana.

Radovi na izgradnji trotoara u seoskim MZ obavljaće se na osnovu plana koji su odredile MZ, a najviše sredstava za ovu namenu je obezbedilo Rusko Selo. 

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account