Odgovor JP Toplana: Grejanje u zgradi DDOR-a

Pitanje čitaoca 5. 1. 2016:

Zašto je ove godine znatno lošije grejanje po stanovima? U pitanju su stanovi u Mikronaselju, kao i stanovi iznad DDOR osiguranja. Ove godine je smanjena temperatura grejanja i ne može na gornjim spratovima da bude toplo.

Odgovor JP “Toplana”:

Shodno preuzetoj obavezi iz prethodnog dopisa, proverili smo kvalitet grejanja u stanovima zgrade DDOR-a. Rezultati izmerenih temperatura za četiri stana se nalaze u prilogu i evidentno je da su temperature u stanovima daleko iznad ± 20ºC, odnosno da primedba na loše grejanje u toj zgradi apsolutno ne stoji.

S poštovanjem

Direktor JP „Toplana“ Kikinda Miroslav Čičulić

ddor1ddor2
*
Raniji odgovor JP Toplana 5. 1. 2016:

Prema članu 49. “Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom” od 08.12.2014. a koji je donela Skupština opštine Kikinda , JP Toplana Kikinda je u obavezi da u objektima kojima isporučuje toplotnu energiju održava temperaturu od 20 +- 2 C ( u rasponu 18 do 22 C ). JP Toplana se maksimalno pridržava ovog člana sa intencijom da , ako za to postoje tehničke mogućnosti , temperatura u grejanim objektima bude u rasponu od 20 do 22 C . Najveći broj stanova u Kikindi i ima ove temperature ; broj stanova koji su na donjoj granici je minimalan i uglavnom je razlog tome neispravna unutrašnja instalacija ili loša izolacija objekta .

Zbog nemogućnosti regulacije grejanja pojedinih zgrada , postoje objekti u kojima i danas ima pregrevanja , odnosno , temperature koje prevazilaze 22 C . JP Toplana nema finansijskih mogućnosti da automatsku regulaciju podstanica ugradi odjednom nego to radimo , shodno finansijskim mogućnostima , kontinualno svake godine po 10 do 15 podstanica i to prioritetno prvo u objektima gde je uočeno pregrevanje . Nepravda je da istu cenu plaćaju građani koji u stanovima imaju 20 C i oni koji imaju 24 C i više . Ako je cenjena sugrađanka mislila na to , to nije lošije grejanje , kako je navela nego ujednačavanje temperatura u svim stanovima u Kikindi . Takođe je netačna konstatacija da je u Mikronaselju grejanjelošije nego ranije . U mom stanu je poslednjih 25 godina temperatura oko 21 C , nikada preko 22 C . Što se tiče konstatacije da je temperatura grejanja niža nego ranije , ni to nije tačno ; kotlarnice vode temperaturu tople vode na osnovu spoljne temperature po dijagramu koji se već dugi niz godina ne menja . Smanjeni su samo protoci tople vode ka objektima koji su imali pregrevanja.

Molim Vas da nam ne postavljate ovako paušalna pitanja zato što je i odgovor paušalan . Da ste nam se žalili samo na grejanje u zgradi iznad DDOR-a , merenjima bi mogli da dokažemo ko je u pravu. U narednih nekoliko dana , poslaćemo naše zaposlene da izvrše kontrolu zagrejanosti u jednom broju stanova u toj zgradi i o tome ćemo Vas obavestiti .

S poštovanjem ,

JP Toplana Kikinda

direktor Miroslav Čičulić , dipl.maš.inž.

 

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account