Održana 16. sednica Opštinskog veća

Opštinsko veće je utvrdilo predloge Odluka o sprovođenju javnog konkursa i utvrđivanju teksta oglasa o javnim konkursima za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, zatim imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda, zatim imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplana“ Kikinda, zatim imenovanje direktora Javnog preduzeća „Opštinska stambena agencija“ Kikinda, zatim imenovanje direktora Javnog preduzeća „Informativni centar“ Kikinda, zatim imenovanje direktora Javnog preduzeća „Gradsko zelenilo i pijaca“ Kikinda i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „6.oktobar“Kikinda.

Članovi Veća su utvrdili predlog Rešenja o imenovanju članova Komisije Skupštine opštine Kikinda za imenovanja direktora Javnih preduzeća opštine Kikinda, na period od tri godine. Predloženi su sledeći članovi:
1. Vojislava Tanackov – predsednica
2. Miloš Latinović – član
3. Ranko Sikimić – član
4. Snežana Kovačević – član – predstavnik Stalne konferencije gradova i opština Republike Srbije
5. Član Komisije za imenovanje direktora javnog preduzeća :
-JP „ Autoprevoz“ – Dušan Markovljev
-JP „Direkcija za izgradnju grada“ – Slavica Simulov
-JP „6.Oktobar“ – Mita Vesin
-JP „Toplana“ – Bratislav Tomić
-JP „Opštinska stambena agencija“- Slavica Prunić
-JP „ Informativni centar Kikinda“ – Aleksandra Đuran
-JP „ Gradsko zelienilo i pijaca“- Mira Jovanov.

Za sekretara Komisije imenuje se Ivan Starčev, diplomirani pravnik. Predlog Rešenja je upućen Skupštini na razmatranje i donošenje

Veće je donelo Odluku po Javnom konkursu za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Kikinda za 2014. godinu pri realizaciji projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za opštinu Kikindu.

Opštinsko veće je takođe, utvrdilo Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Kikinda u 2014.godini, a isti će se uputiti na saglasnost Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Na 16.sednici Veće je prihvatilo Informaciju o godišnjem programu rada JP „ Gradsko zelenilo i pijaca“ Kikinda za 2014.godinu. Nadzor nad realizacijom ovog Programa poverava se Sekretarijatu za zaštitu životne sredine opštine Kikinda u skladu sa Odlukom o uređenju i održavanju javnih i ostalih zelenih površina. Javne zelene površine predviđene za uređenje i održavanje na području opštine Kikinda su: Mikronaselje, centar grada ,trg, Staro jezero, dečija igrališta, eko staza, nabavka i održavanje cveća, održavanje stadiona-glavni,pomoćni gradski stadion i atletski stadion, park Blandaš.

Prihvaćena je i Informacija o ponudi ZZJZ Kikinda za kontrolu površinskih voda i edukaciju stanovništva opštine Kikinda. Edukacijom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: Svetski dan vode, Međunarodni dan zaštite od buke, Dan Planete Zemlje, Svetski dan čovekove okoline i Svetski dan bez automobila.

Opštinsko veće je prihvatilo Informaciju o kvalitetu vazduha opštine Kikinda za 2103. godinu i ponudu ZZJZ Kikinda o vršenju monitoringa kvaliteta vazduha za 2014.godinu.

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account