Održana 17. sednica Opštinskog veća

Članovi Opštinskog veća doneli su na današnjoj sednici niz odluka i rešenja među kojima je Izmena plana javnih nabavki za 2014. godinu i uređenje deponije pored puta za Rusko Selo.

Veće je donelo Izmenu plana javnih nabavki za 2014. godinu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“, br.124/2012), s obzirom da postoji potreba za nabavkom dobara, usluga i radova koji nisu planirani u Planu nabavki za 2014. godinu.

Na 17. sednici Opštinsko veće je donelo Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2014. godinu. Utvrđuju se cene usluga za izradu sledećih urbanističkih akata: urbanističko-tehničkih uslova, informacije o lokaciji i lokacijske dozvole. Troškovi izrade UTU-a i dopunski troškovi utvrđeni ovim Rešenjem, usklađivaće se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena na osnovu podataka nadležnog organa za statistiku, dok će se cena norma-časa usklađivati godišnje sa cenom rada.

Takođe je doneto Rešenje o obrazovanju Komisije za zaštitu i unapređenje životne sredine. Imenovani su sledeći članovi Komisije:
1.Miodrag Bulajić , član Opštinskog veća zadužen za mala i srednja preduzeća i zaštitu životne sredine, predsednik
2.Dragana Balaban, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zamenica predsednika
3.Maria Mrđa, Sekretarijat za finansije ,članica
4.Dijana Jakšić Kiurski, Sekretarijat lokalne poreske administracije, članica
5.Miroslava Krnić , Sekretarijat za zaštitu životne sredine , članica
6.Slavko Bovan, Sekretarijat za zaštitu životne sredine , član
7.Biljana Kosančić, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, članica
8.Zorica Lupuljev, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, članica

Veće je donelo Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Imenovani su sledeći članovi:
1.Dragana Balaban, dipl.inž.geologije, predsednica
2.Miroslava Krnić, spec.struk.inž zžs,članica
3.Nataša Kovrlija, master inž.arh,članica
4.Mirjana Stojaković, dipl.prostorni planer,članica

Članovi Opštinskog veća su prihvatili Informacije o suzbijanju komaraca na teritoriji opštine Kikinda u 2013. godini sa predlogom mera za 2014.godinu. Obavezuju se JP“Direkcija za izgradnju grada“ i Sekretarijat za zaštitu životne sredine da u skladu sa svojim nadležnostima učestvuju u akcijama suzbijanja komaraca.

Opštinsko veće je prihvatilo Informaciju o zahtevu za dostavu finansijskih sredstava za podizanje vetrozaštitnog pojasa nadomak aero-kluba „Kikinda“. “Projekat podizanja vetrozaštitnog pojasa nadomak Aero-kluba “Kikinda“ nije planiran programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Kikinda u 2014.godini, u slučaju da ne dođe do realizacije gore navedenih (planiranih) projekata postoji mogućnost za finansiranje istog uz zaključak Opštinskog veća.

Veće je prihvatilo Informaciju o divljoj deponiji pored puta za Rusko Selo. Obavezuje se JP „Direkcija za izgradnju grada“ Kikinda da uredi, odnosno, ukloni otpad sa površina predstavljenih u Informaciji, uredi postojeće preventivne kanale (rovove) koji okružuju ugrožene površine i pripremi teren za sadnju vetrozaštitnog pojasa . Obavezuje se JP“Gradsko zelenilo i pijaca“ Kikinda , da izvrši formiranje vetrozaštitnog pojasa po pravilima šumarske struke.

Opštinsko veće je utvrdilo odgovor na odborničko pitanje odbornice Julijane Jovanić i upućuje se Skupštini opštine Kikinda , radi upoznavanja odbornika sa istim.

Veće je prihvatilo Informaciju u vezi zahteva Udruženja potrošača Kikinde za dodelu na korišćenje poslovnog prostora bez naknade. Daje se na korišćenje poslovni prostor u ul. Svetosavska br.32 u Kikindi, površine od 16,30m2.

Opštinsko veće je razmotrilo molbu Šandora Hegediša iz Sajana (kome je u požaru izgoreo pomoćni objekat u dvorištu) za finansijsku pomoć kako bi održao svoj stočni fond. Predloženo je da Javna agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda razmotri na koji način bi mogli da pomognu u rešavanju ovog ozbiljnog problema.

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account