Poziv građanima: Prijava i regulisanje trofejnog oružja do 5.marta

S obzirom na to da novim Zakonom o oružju i municiji nije predviđeno držanje trofejnog oružja, potrebno je da građani u zakonom predviđenom roku od godinu dana od dana početka primene novog Zakona podnesu zahteve i regulišu status trofejnog oružja. Fizička lica koja poseduju oružje za koje im je izdato odobrenje za držanje trofejnog oružja, dužna su da do 5. marta 2017. godine, oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije .

Ne postupanje po navedenoj zakonskoj odredbi kvalifikuje se kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja. Sve informacije vezane za primenu Zakona o oružju i municiji se mogu dobiti u Policijskoj upravi u Kikindi, kancelarija broj 3, ili na telefon broj 0230/412- 171, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 12 časova. Takođe, u svim područnim policijskim stanicama Ada, Senta, Kanjiža, Čoka i Novi Kneževac, se na šalteru upravnih poslova mogu dobiti informacije.

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account