Prva rata poreza na imovinu do 17. februara

Zbog Dana državnosti, rok za uplatu  prve rate poreza na imovinu u ovoj godini pomeren je sa 15. na 17. februar.

Prema zakonu porez mora da se plati do 15. februaru,  međutim rokovi su pomereni na 17. zbog praznovanja Dana državnosti. Na uplatnicama, kao i uvek za prvu ratu poreza na imovinu, treba da se upiše iznos jednak poslednjoj uplati sa prošlogodišnjeg  rešenja. Ukoliko  je novim rešenjem koje dođe na kućnu adresu utvrđen veći porez nego što je plaćena rata po starom obračunu, razlika mora da se uplati u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja.

Rešenja na kućne adrese stižu u različito doba i najčešće posle roka za plaćanje, pa se dešava  da prođe i  rok za drugu ratu, a da zvaničan papir sa  iznosom poreza još ne stigne.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, u februaru, maju, avgustu i novembru. Najčešće do 15. u mesecu. Kašnjenje u plaćanju kvartalnih iznosa poreza na imovinu u roku, povlači sigurnu zateznu kamatu, kao i moguću kaznu od 5.000 dinara za svaku zakasnelu ratu.

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account