Reorganizacija „Autoprevoza“ način opstanka preduzeća

Trenutna teška situacija u kojoj se nalazi Javno preduzeće „Autoprevoz“  je veoma loše poslovanje menadžmenta  u prethodne četiri godine, izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima Sindikata i menadžmenta ovog  preduzeća predsednik Opštine Kikinda Pavle Markov. On je rekao da je na sastanku zaključeno da se u „Autoprevozu“ uradi plan reorganizacije i plan opstanka preduzeća na duži period po najpovoljnijim uslovima.

Jučerašnji štrajk upozorenja radnika „Autopevoza“ zbog neisplaćenih obaveza, nepoštovanja kolektivnog ugovora i zarada, rezultirao je današnjim sastankom rukovodstva i sindikalaca sa prvim čovekom kikindske optine Pavlom Markovim. Nakon jučerašnje tvrdnje direktora „Autoprevoza“ Miroslava Kresoje da opština kao osnivač duguje ovom preduzeću oko 24 miliona dinara, predsednik kikindske opštine tvrdi da je taj dug manji i da iznosi oko 11 miliona dinara, po raznim osnovama kao što je prevoz đaka sa sela, sportskih klubova, škola…Markov navodi i da dug „Autoprevoza“ iznosi 40 miliona dinara od čega je 20 miliona za neisplaćene doprinose, za šta je lokalna samouprava dala garanciju za reprogram,  i 20 za nasleđeni dug.markov

-To su sve dugovanja koja su preuzeta od 2009. do 2012. godine i sada su došla kao račun za naplatu. Niko ne može lokalnu samoupravu da posmatra kao vreću punu novca. Trenutna situacija u „Autoprevozu“  je neefikasna i nerentabilna, loša je organizacija-od načina trošenja novca do načina zapošljavanja, kaže predsednik kikindske opštine.

Kako je medijima predočeno, na današnjem sastanku doneta su tri zaključka: da nasleđene obaveze osnivača prema Autoprevozu postoje, da je lokalna samouprava saglasna da preuzme obaveze ukoliko je preduzeće spremno da se konsoliduje i da lokalna samouprava predlaže plan reorganizacije „Autoprevoza“ što prvenstveno znači smanjenje zaposlenih za oko 50 odsto.

U JP „Autoprevoz“ trenutno je 194 zaposlenih radnika, što znači da bi oko 100 osoba trebalo da napusti svoja radna mesta.

Predsednik Sindikalne organizacije „Autoprevoza“  Robert Šulc kaže da će ovo preduzeće dati predloge lokalnoj samoupravi u tri tačke:

-Da opština redovno izmiruje svoje obaveze do 20. U tekućem mesecuna osnovu dostavljenih računa za prethodni mesec, kao i da na ime preostalog dugovanja mesečno izmiruje iznos od 2 miliona dinara

-Očekuje se pomoć osnivača u realizaciji zaključenja ugovora sa NIS-om, kao i pomoć u refinansiranju kredita za kupljene autobuse

-Predlaže se osnivaču sagledavanje mogućnosti kreditnog zaduživanja radi održavanja tekuće likvidnosti JP „Autoprevoz“ Kikinda

Dodajmo i da je predsednik opštine danas napomenuo da lokalna samouprava nema nameru da podiže kredit.

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account