+

Dr Vladimir Kljajić preuzeo godišnju nagradu grada Kikinde