„Pravednik među narodima-Vojislav Knežević“ u KC Kikinda