Civilon slika dana (25. 3. 2015): Buđenje prirode na jezeru Laguna, Banatsko Veliko Selo+