Civilon slika dana (17. 2. 2016): Orezivanje drveća u ulici Generala Drapšina+