Štete nakon padavina: pšenica ugrožena, plastenici pod vodom+

Štete nakon padavina: pšenica ugrožena, plastenici pod vodom