Zabrana koje se niko ne pridržava: Zabranjeno upotrebljavati javne službe u predizborne svrhe

Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i Agencija za borbu protiv korupcije apeluju na sve učesnike u izbornoj kampanji “da poštuju slovo i duh propisa”. Iako se ova tri nezavisna kontrolna organa nekoliko puta po tom pitanju oglašavaju tokom predizborne kampanje, gotovo da se ni jedna politička opcija toga ne pridržava.

kampanja-od-vrata-do-vrata-600-x-402-600x400

Prenosimo zajedničko saopštenje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za borbu protiv korupcije

Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencija za borbu protiv korupcije apeluju na sve učesnike u izbornoj kampanji da poštuju slovo i duh propisa i da se uzdrže od svih postupaka kojima se neposredno ili posredno ugrožava istinska sloboda građana u ostvarivanju izbornog prava i prava u vezi sa izborima.

“Tri nezavisna kontrolna organa posebno ukazuju da se u izbornoj kampanji ne smeju upotrebljavati javne službe i resursi niti zadovoljavati zdravstvene i socijalne potrebe građana. Nema mesta agresivnosti u kampanjama „od vrata do vrata” koje građani doživljavaju kao pretnju, a posebno je nedozvoljeno evidentiranje građana bez njihove izričite i pisane saglasnosti. Predizborne aktivnosti u školama, obdaništima, igraonicama i sličnim prostorima sa decom nedopuštene su i krajnje neprimerene.

Iako kontrolni organi, u granicama svojih ovlašćenja, postupaju po pojedinačnim pritužbama građana, ali i po službenoj dužnosti, radi zaštite i unapređenja dostignutog stepena političkih prava nužno je da izborni takmaci uspostave viši stepen samokontrole i uvažavanja prava građana na istinsku slobodu političkog izbora.

 

Izvor: acas.rs

Actuel doo 2017  Unapređenje web platforme Kikindskog informativnog portala "Civilon" podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Ulogujte se

ili    

Forgot your details?

Create Account